محراب عسکری ماهی

دانلود آهنگ جدید محراب عسکری به نام ماهی

دانلود آهنگ محراب عسکری به نام ماهی

Mehrab Askari Mahi

Download New Song From Mehrab Askari Called Mahi

جور ماهی جور ماهی و طعمه قلاب تو گیر کردم / طعمد جوری قشنگ بی دی ریو و دریا نکردم
نه بردی نه کشتیدم نه خستیدمه ناو دریا / و لبه ای ساحله چیدو مه هیشتیدنه جا
دی قید دریا کتام دریا و ناو چویلد بیو / و شوند چیو نگریستم ساحل طوفانیو بیو
نه صیاد بید نه دریا نه واقعی بید نه رویا / چه آیه ی و چاود بی ایجور طلسم مه کردیا
بی وفان آی بی وفان هرچی صیاده بی وفان / آهو و جنگل دیونن محاله دی بانه دریا
درسه خدا هسه ولی بی خدا فرسه / درسه که عشق هسه ولی خو گشتی هوسه
و حدی درو دیمه دی عاشق و کافر دیونم / یه روژ گیان اراد دن یه روژ چنو گیاند گرن
مگه کافری دیوته یا شیر کافر خواردیه / و آیه آیه قران قسم درو خواردیه
و حدی قسم خواردی که حافظیش باوری بی / و فال دیم ادامه بیه و پی رسی
شکانمو سزانم مه هی و پای عشقی وسام / رشانمو رشانم هی و سلامتی نوشام
بردیدمه ناو فازی که و سایه خومیش دیورم / ها یادم یه روژ وتی مه جوری چم نکی هیورم
گشتی کرماشان و دیدم سیه کردم / و ناو آینه خوم دیم باور نکردم
دی محراب نیم الان نیزانم کیم / نه تو نه هیچ چشت مه او محراب دی نیم
و کفری نو کاش خدا و قرآن بوتیا / هرچی بنه ها ریو زمین گشتی بی وفان
تا هاتیم بیوشیم خوشاتی چیدو وتی بای

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد