جدید ترین مطالب منتشر شده

دانلود آهنگ پارمید نظری به نام قصه دو ماهی

پارمیدا نظری قصه دوماهی

دانلود آهنگ جدید پارمیدا نظری به نام قصه دو ماهی

Parmida Nazari Ghese Domahi

ایما دو ماهی بیمو
 مین دریای کیو
 سر مینایم ری بال یک
 میما و چشامو خواو
 پی لکامو رنگ وا رنگ
 روزامو خو و قشنگ
 آسمونمو یکی
 حونمو پروشکه سنگ
 وا خنِمو موجا تا اوریا میرت
 وقتی دلگیر بیم او غصه میهرد
 توریاکه ماهیگیرو وا نمئی
 عاشقی د دریا تنیا نمئی
 خواومو جور صدف
 پر مراواریِ نیر
 پیچسه متله مو
 تا دل دریای دیر
 برق شادی د چشاش
 غمه د دلم میشست
 تا که مرغی بی هوا
 اوماعه جفتمه کشت
 دله کش تش بیره
 دل او حونه خرو
 ایسه نوبته منه
 سایش اوفتایه ری آو
 دما ایما دور جفتیا هنیه
 روز تله مرگ دلیا هنیه
 ا خدا کاری نکو ویرش روعه
 که ی ماهی ایچنا منتظره
 نمیا تنیا بوعم
 ماهیه دریا بوعم
 دوس دارم زیسا دما
 مین متلیا بوعم

16 فروردین 1400 2 نظر
ادامه و دانلود